In fabrieken zien we het vaak; onnodig lange stilstand door relatief kleine storingen. Ook niet zo vreemd, want deze storingen moeten verholpen worden door de technische dienst. Of toch niet? Autonoom onderhoud, ook wel eerstelijns onderhoud genoemd, is een efficiëntere en effectievere manier van onderhoud. Maar wat houdt het precies in en welke stappen moet je nemen om autonoom onderhoud te kunnen uitvoeren? Je leest het in dit artikel. 

Wat is autonoom onderhoud?

Net als preventief onthoud heeft autonoom onderhoud betrekking op machines. Het grote verschil zit in het woord ‘auto’, wat ‘zelf’ betekent. Fabrieken waar gewerkt wordt met autonoom onderhoud geven operators namelijk meer ownership. Hierdoor worden problemen sneller gesignaleerd en opgelost.

Waar bij preventief onderhoud de technische dienst verantwoordelijk is, is er bij autonoom onderhoud een grote rol weggelegd voor operators. De operator werkt dagelijks met de machine, kent deze op zijn duimpje en weet precies waar mogelijke risico’s zitten. Het is dan ook een logische vervolgstap om hem of haar standaard inspecties of onderhoudstaken uit te laten voeren.

Daarnaast denkt de operator bij autonoom onderhoud mee over verbeterprocessen. Dit leidt tot een hogere tevredenheid bij het personeel, een lagere werkdruk bij de technische dienst, minder storingen en daardoor effectievere productieprocessen. Bovendien komt het de Overall Equipment Efficiency (OEE) ten goede. Een win-win-win situatie dus!

De voordelen van autonoom onderhoud

Autonoom onderhoud kent een aantal voordelen:

 • Meer betrokkenheid van de operators bij de productielijn. Hierdoor zijn zij bovendien gemotiveerder;
 • Minder storingen;
 • De operators zijn in staat om mogelijke storingen vroegtijdig te signaleren en eventueel zelf te verhelpen.
 • Bij een probleem hoeven operators niet meer te wachten op de technische dienst. Hierdoor ontstaat er minder vertraging aan de lijn wat leidt tot een hogere OEE;
 • Tijdwinst voor de technische dienst;
 • Meer rust op de werkvloer;
 • Minder ad-hoc werkzaamheden voor de technische dienst. Hierdoor is er meer focus op het grote geheel en meer tijd voor preventief onderhoud.

Kortom; met autonoom onderhoud verbeteren de technische dienst en de operators samen de veiligheid, kwaliteit en efficiency van de productie.

De 7 stappen naar autonoom onderhoud

Het starten met autonoom onderhoud vergt een hoop tijd en aandacht. Het kan maanden, of soms zelfs jaren, duren voor deze manier van werken volledig is geïntegreerd en geadopteerd door het personeel. Een flinke tijdsinvestering, die zich absoluut terugbetaald. Met onderstaande 7 stappen werk je naar autonoom onderhoud:

 1. Grote schoonmaak en inspectie
  Allereerst wordt de basisconditie van de machine hersteld. De gevonden afwijkingen worden gelabeld en waar mogelijk direct opgelost.
 1. Het elimineren van bronnen van vervuiling en moeilijk bereikbare plekken
  In deze stap worden de veroorzakers van problemen zoveel mogelijk geëlimineerd, waarmee de toekomstige schoonmaaktijd gereduceerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde onderdelen af te schermen waardoor er geen vuil in de machine kan komen.
 1. Smeren & vaststellen standaard voor autonoom onderhoud
  Er worden standaarden afgesproken voor de schoonmaak, inspectie en het onderhoud. Deze standaarden kunnen vervolgens in een inspectie checklist worden opgenomen. 
 1. Verbeteren van de technische vaardigheden van de operators
  De technische dienst leidt de operators op door trainingen te organiseren en met ze mee te lopen. 
 1. Autonome inspectie van de machines
  De inspectie wordt overgedragen aan de operators en de checklists die zijn opgesteld worden in de praktijk gebracht en, waar nodig, verbeterd.
 1. Procedures en werkregels
  In overleg met de operators en de TD wordt de definitieve standaard voor het onderhoud opgesteld. 
 1. Autonoom management
  De operators nemen het autonoom onderhoud volledig over. In deze stap gaat het met name om het continu blijven verbeteren van de vorige stappen. De productiviteit en OEE zullen stijgen.

Zelf aan de slag?

Wil jij ook aan de slag met autonoom onderhoud? Binnen de asset management software van McMain is het mogelijk de gestandaardiseerde inspectielijsten weg te schrijven. Wij helpen je graag.