Privacy statement

De privacy en cookie policy van McMain Software

Dit is een privacy statement van de ondernemingen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de McMain software, de McMain website en de overige producten en diensten die op de McMain website worden aangeboden. Deze groep ondernemingen bestaat uit: I.D.E. Software, I.D.E. Consultancy, I.D.E. Team en Gilde Maintenance, hierna te noemen: McMain. McMain zet zich in jullie privacy te respecteren en te waarborgen in een zo breed mogelijke context.

Deze privacyverklaring vertelt wat je kunt verwachten wanneer McMain je persoonlijke informatie verzamelt of bewaart. Dit geldt voor informatie die we verzamelen over de volgende onderwerpen.

Bezoekers op onze website

Wanneer iemand onze website bezoekt via Google advertenties of andere kanalen, gebruiken we een externe service, Google Analytics, om standaard internet log informatie en details te verzamelen om de gedragspatronen van de bezoekers te kunnen analyseren. Hiermee kunnen wij het aantal bezoekers van diverse gedeeltes van onze website analyseren. Deze informatie wordt alleen zodanig gebruikt dat individuele bezoekers niet kunnen worden herkend. Wij doen geen poging om de identiteit te achterhalen van de anonieme bezoekers, anders dan via contactformulieren, waarbij wij op voorhand aangeven welke informatie wordt verzameld en waar deze informatie zal worden gebruikt en waar wij dit alleen zullen doen na uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker.

 • Meldingen en aanvragen en de bijbehorende respons
 • Informatie voor commerciële doeleinden t.b.v. onze diensten aan onze klanten
 • Informatie voor marketingactiviteiten van McMain Software producten
 • Sollicitanten en voormalige werknemers
 • Bezoekers op onze website

Gebruik van cookies door McMain

McMain gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Opslag en verwerking van jouw informatie

Aangeboden informatie vanuit onze website wordt op een secure platform bewaard en op meervoudige manieren beschermd tegen oneigenlijk gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot deze gegevens. De gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die zijn aangegeven op de formulieren en wordt niet gedeeld met andere organisaties zonder vooraf uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Meldingen en aanvragen

Meldingen en aanvragen worden door onze helpdesk verwerkt, waarbij de procedure van deze afhandelingen is op te vragen. Alle verkregen informatie gedurende het verloop van een melding of aanvraag wordt met dezelfde zorgvuldigheid behandeld als alle andere informatie die wij verwerken. De verkregen informatie gebruiken wij om terugkoppeling te geven op de melding of aanvraag, en passende vervolg communicatie te kunnen bewerkstelligen. Dit kan o.a. in de vorm zijn van e-mail, telefoon of chat.

Informatie voor marketing van McMain Software producten

McMain gebruikt informatie dat wordt aangeboden om onze diensten voor onze klanten goed uit te kunnen voeren. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor dit is aangeboden. Deze informatie is onder andere, maar niet beperkt tot: financiële informatie, contactinformatie om bijvoorbeeld juiste offertes, contracten en facturen aan te maken.

Hoe beschermen we jouw gegevens

Om je informatie goed te kunnen beschermen hebben we de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen:

 • Firewall bescherming inclusief actieve monitoring
 • Malware bescherming op alle platformen
 • Encryption van login gegevens
 • Continue back-ups
 • Actieve bewaarbeleid
 • Gegevens Backups

McMain maakt op de volgende wijze gebruik van een back-up beleid:

 • Website backups worden maximaal een week bewaard
 • Bij een aanvraag tot verwijdering van persoonlijke gegevens zullen alle gerelateerde persoonlijke gegevens direct worden verwijderd van onze live omgeving.

Informatie aanvragen

Wij zullen op alle aanvragen tot informatie over bewaarde persoonlijke gegevens binnen een termijn van 30 dagen na verificatie van de identiteit reageren. Alle initiële aanvragen zullen niet in rekening worden gebracht. Opgaven van informatie zullen in de vorm van een PDF bestand worden aangeboden.

Marketing informatie

McMain verzamelt informatie van diverse bronnen voor marketingdoeleinden, waaronder social media, forums en marketingbureaus. Deze informatie wordt niet langer dan 24 maanden bewaard of niet, of zolang de marketing campagne actief is.

Het delen van informatie

McMain deelt geen persoonlijke informatie buiten de eigen organisatie. Alle gegevens worden alleen intern gebruikt voor interne toepassingen of commerciële doeleinden. Een uitzondering hierop is het delen van informatie met lokale autoriteiten voor wettelijke onderzoeksdoeleinden of rapportage. Informatie wordt niet gedeeld met organisaties buiten de E.E.R.

Leveranciersgegevens

McMain is bewust van het feit dat gegevens over leveranciers en contactpersonen van persoonlijke aard kan zijn. Deze informatie wordt met dezelfde zorg beschermd als de overige persoonlijke gegevens en zal niet worden gedeeld buiten de eigen organisatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de relatie in kwestie.

Sollicitanten en (voormalige) werknemers

McMain gaat op de volgende wijze om met informatie over sollicitanten:

Als McMain een sollicitatie ontvangt worden deze aanvragen en de bijbehorende informatie zorgvuldig behandeld en beschermd tegen het delen of misbruiken van de gedeelde informatie. De sollicitatie aanvragen worden vernietigd binnen zes maanden van de aanvraag. In geval van schriftelijke correspondentie wordt deze vernietigd.
Als er behoefte is aan contact op langer termijn, bijvoorbeeld bij een open sollicitatie wordt alleen de contactinformatie bewaard en de overige persoonlijke gegevens worden vernietigd.

Huidige werknemers

Alle persoonlijke gegevens die worden bewaard door McMain worden veilig en beschermd bewaard. Alleen de geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. Alle medewerkers hebben het recht tot inzage van de bewaarde gegevens, via een verzoek van de directe leidinggevende.

Voormalige werknemers

Alle persoonlijke gegevens die worden bewaard door McMain worden veilig en beschermd bewaard. Als een voormalige werkgever inzage wenst in de gegevens die over hem/haar zijn bewaard, kan dat via een formele aanvraag. De gegevens van voormalige werknemers wordt voor een periode niet langer dan drie jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

Datalek melding

McMain meldt alle datalekken bij de betrokken klanten en/of leveranciers. Alle datalekken alsmede potentiële datalekken worden volledig onderzocht volgens onze datalek procedure.

Beveiliging en bescherming

McMain heeft geen Data Protection Officer (DPO) aangesteld, alle vragen dienen gericht te worden aan het email adres datasecurity@mcmain.nl.