OEE betekenis

Het is eigenlijk niet zo moeilijk. We leggen het je uit. OEE is de afkorting voor Overall Equipment Effectiveness. Letterlijk vertaald: algemene apparaat beschikbaarheid. De OEE wordt uitgedrukt in een percentage en is dé manier om de productiviteit en effectiviteit van een machine uit te drukken. Het percentage geeft aan welk deel van de productietijd de machine operationeel is, hoe snel er geproduceerd is en hoeveel kwalitatief goede producten er geproduceerd zijn. Hoe dichter de OEE bij de 100%, hoe beter dat is.

Het doel en de voordelen van de OEE

Het in kaart brengen van de OEE gebeurt om inzicht te krijgen in de productiviteit en effectiviteit van jouw totale machinepark. De OEE is een veelgebruikte KPI binnen de productie en wordt gebruikt om het onderhoud beter op peil te krijgen en te verbeteren. Het dient tevens als input voor het preventief onderhoud.

OEE berekening

Om de OEE te kunnen berekenen moet gekeken worden naar drie onderdelen: 

  • Beschikbaarheid: hierbij wordt gekeken naar het percentage stilstand van de machine. Is de score 100%? Dan heeft de machine geen enkele keer stilgestaan tijdens de productietijd.  
  • Prestatie: het tempo waarin het proces uitgevoerd wordt. Bij een score van 100% is het proces uitgevoerd zo snel als mogelijk was. 
  • Kwaliteit: een kwaliteitsscore van 100% betekent dat alle output voldoet aan de kwaliteitseisen. 
Overall Equipment Effectiveness berekening

Voorbeeld: een machine draait in de ideale situatie 16 uur per dag en kan in die tijd 120 producten maken. In werkelijkheid heeft de machine 1,6 uur stilgestaan en 75 producten afgeleverd. De kwaliteit van 15 van deze producten was onvoldoende.

De OEE is in dit geval 50%.

Asset management software en OEE

Het berekenen van de OEE kan handmatig, maar het is makkelijker wanneer er een koppeling met onderhoudssoftware is. Binnen de asset management software van McMain is het mogelijk om stilstandtijden van machines toe te voegen. Deze stilstand-tijdregistratie is de eerste stap om te komen tot de OEE.

Vervolgens wordt dit afgezet tegen de oorzaak van de stilstand. Veelvoorkomende oorzaken hiervan zijn slijtage, vervuiling of het onjuist bedienen van de machine. Door dit tegen elkaar af te zetten, krijg je zicht op de zwakke plekken van de machine en weet je waar verbeterslagen mogelijk zijn. Aan de hand daarvan kan een verbeterplan gemaakt worden.

“Iedereen weet de zwakke plekken aan te wijzen, maar niet iedereen is een technicus. Het is dus belangrijk om met behulp van data aan te kunnen tonen wat die zwakke plekken nu echt zijn, en hoe de OEE verbeterd kan worden.”

Rowan ter Steege – Business Consultant

OEE van jouw machines verhogen?

Eerder schreven wij een artikel waarin we uitleggen hoe preventief onderhoud en FMECA kan bijdragen aan minder storingen en daarmee een hogere OEE. Wil jij hier ook mee aan de slag? Wij helpen je graag.