Reliability Centered Maintenance (RCM) is een onderhoudsstrategie die erop gericht is om de betrouwbaarheid van een productieproces of machine te verhogen. Het doel van deze strategie is om voor elke asset te bepalen welk onderhoud nodig is om maximale uptime te garanderen tegen zo laag mogelijke kosten.

Omdat elke asset anders werkt en om verschillende redenen kan uitvallen, is er niet één onderhoudstactiek die voor iedere machine of installatie het beste is. Het doel van Reliability Centered Maintenance is dat ook om per asset de beste manier van onderhoud te vinden.

Wat is Reliability Centered Maintenance?

De achterliggende gedachte van deze onderhoudsstrategie is dus dat verschillende assets om verschillende redenen uit kunnen vallen. Het is daarbij ook belangrijk om te kijken naar hoe kritiek het uitvallen van een asset is. Daarom is het voor sommige assets nodig om ze continu te monitoren met sensoren, terwijl het voor andere installaties geen probleem is om een onderdeel pas te vervangen op het moment dat deze uitgevallen is.

Reliability Centered Maintenance is in de jaren zestig ontstaan in de luchtvaartindustrie. De consequenties van een storing kunnen daar namelijk rampzalige gevolgen hebben. Daarom is het, bij het bepalen van de juiste onderhoudstactiek, belangrijk om te weten wat de gevolgen van uitval van elk onderdeel of machine zijn.

Als er een keer een lampje kapot gaat is dat hooguit vervelend, maar zeker geen ramp. Het is daarom prima om zo’n lamp pas te vervangen op het moment dat die is uitgevallen. Voor een motor van een vliegtuig is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Wanneer die uitvalt kan dat uiteindelijk leiden tot een ramp waarbij mensen omkomen. Dit moet dus te allen tijde voorkomen worden. Om die reden is er een andere onderhoudsstrategie nodig voor een lampje dan voor een vliegtuigmotor.

Inzicht in de redenen voor uitval van assets

Ook als het uitvallen van assets niet direct levensbedreigende consequenties heeft, kan het implementeren van Reliability Centered Maintenance je veel voordelen opleveren. RCM zorgt namelijk voor een hogere uptime van assets, wat de productiviteit verhoogt. Daarnaast kan je met RCM zorgen voor een langere levensduur van je assets, omdat elk onderhoudsproces juist is afgestemd per asset. Uiteindelijk bespaar je hierdoor kosten, want je hoeft machines of installaties minder vaak te vervangen.

Reden genoeg dus om Reliability Centered Maintenance te overwegen als onderhoudsstrategie in jouw organisatie. Maar hoe weet je voor welke assets het zin heeft om RCM in te zetten? Door onderstaande 7 vragen te beantwoorden krijg je inzicht in de functie van elke asset en weet je wat je kunt doen om uitval te voorkomen.

1. Wat zijn de functies en vereiste prestatienormen van een asset?

Maak hierbij onderscheid tussen primaire en secundaire functies. De primaire functie is waar de asset voor aangekocht is en een secundaire functie is bijvoorbeeld het veilig uitvoeren daarvan. Voor iedere functie moet de prestatienorm, zoals snelheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid bepaald worden. Het is daarbij van belang dat deze meetbaar zijn.

2. Op welke manieren kan de asset uitvallen bij het uitvoeren van de functies?

Breng alle mogelijke manieren in kaart waarop de asset uit kan vallen, bij het uitvoeren van alle primaire en secundaire functies. Dit hoeft niet het uitvallen van de complete asset te zijn, maar kan zich ook beperken tot een storing in één bepaald onderdeel.

3. Wat zijn de oorzaken van uitval?

Bekijk voor elke manier waarop de asset kan uitvallen wat daarvoor de mogelijke redenen zijn. Kijk hierbij ook naar de oorzaken van uitval in het verleden van de desbetreffende asset.

4. Wat gebeurt er als de asset uitvalt?

Nadat de oorzaken in kaart zijn gebracht, is het van belang om de gevolgen van het uitvallen van de asset te inventariseren. Kijk daarbij niet alleen naar de gevolgen voor de asset zelf, maar ook de gevolgen voor de (productie)locatie. Wanneer er bijvoorbeeld brand ontstaat kan dat niet alleen de asset verwoesten, maar ook de hele fabriekshal.

5. Welke consequenties heeft het uitvallen van de asset?

Bepaal de consequenties van het uitvallen van de asset. Maak daarbij onderscheid tussen gevolgen op financieel, productie-, veiligheids- en milieugebied.

6. Wat moet er gedaan worden om mogelijke uitval te voorspellen of voorkomen?

Denk na over wat de preventieve en proactieve taken kunnen zijn om uitval van de asset te voorkomen of te voorspellen. Als het uitvallen van de asset geen gevolgen heeft voor de veiligheid of het milieu, denk dan na of de te nemen maatregelen economisch verantwoord zijn.

7. Wat moet er gebeuren als er geen geschikte proactieve taak kan worden gevonden?

Wanneer er geen taken kunnen worden gevonden om uitval te voorspellen of voorkomen, zijn er twee mogelijkheden: uitval accepteren of de asset opnieuw ontwerpen of vervangen. In het geval van de eerste keuze is het goed om na te denken over de te volgen procedure wanneer de asset uitvalt.

Het beantwoorden van deze vragen geeft je structuur bij het bepalen van je onderhoudsstrategie. Op basis van de analyse die je gedaan hebt weet je waar de prioriteiten liggen en voor welke assets een strategie op basis van Reliability Centered Maintenance geschikt is.

RCM implementeren in 7 stappen

Na de inventarisatie is het tijd om Reliability Centered Maintenance te implementeren voor jouw assets. Dit doe je in de volgende 7 stappen:

Stap 1: Selecteer de assets die in aanmerking komen voor RCM

Op basis van de gevolgen van het uitvallen van een asset kan je bepalen welke machines en installaties je wilt onderhouden d.m.v. Reliability Centered Maintenance. Het is daarbij ook belangrijk om naar de kosten van zowel reparatie, stilstand en onderhoud te kijken om een economisch verstandige afweging te maken.

Stap 2: Definieer de grenzen en functies van de systemen waar de assets onder vallen

Elke asset valt binnen een systeem dat een bepaalde functie heeft. Bij het inrichten van Reliability Centered Maintenance is het belangrijk om te bepalen waar de grenzen van elk systeem liggen en welke assets zich daarbinnen bevinden. Hoort de elektromotor die een transportband aandrijft bijvoorbeeld wel of niet binnen het systeem van de transportband?

Stap 3: Definieer de manieren waarop de asset uit kan vallen

Het doel is hier om alle manieren op te sommen waarop een asset uit kan vallen. In het voorbeeld van de transportband kan dat inhouden dat goederen niet van het begin tot het eind van de band getransporteerd worden. Of dat de goederen wel het einde van de band bereiken, maar dat dat te langzaam gaat.

Stap 4: Identificeer de belangrijkste redenen voor uitval

De hoofdoorzaken voor uitval van assets kan je in kaart brengen met hulp van anderen. Denk hierbij aan operators, ervaren technici of de fabrikant van een machine. In het voorbeeld van de transportband kan de oorzaak een gebrek aan smering, een kapotte lager of een losse riem zijn.

Stap 5: Beoordeel de gevolgen van uitval

Bepaal welke gevolgen de uitval van assets met zich meebrengt. Niet alleen voor het functioneren van de asset, maar ook voor bijvoorbeeld de veiligheid. Houd daarbij ook rekening met hoe kritiek het uitvallen van de asset is. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld FMECA toepassen. Aan het einde van deze analyse weet je welke redenen voor uitval de meeste aandacht verdienen.

Stap 6: Selecteer een onderhoudstactiek voor elke asset

Bepaal de meest geschikte onderhoudstactiek op basis van de analyse uit de vorige stap. Het is daarbij belangrijk dat dit een economisch verantwoorde tactiek is voor de betreffende asset, zodat je onderhoudskosten niet te ver oplopen. Voor assets die niet essentieel zijn en waarbij de kosten van onderhoud te hoog oplopen, kan je ervoor kiezen om deze pas te vervangen op het moment dat ze uitvallen.

Stap 7: Implementeer en evalueer de gekozen onderhoudstactiek

Nu je voor elke asset weet welke onderhoudstactiek de beste is, kun je deze gaan implementeren. Het is wel belangrijk om regelmatig te blijven evalueren of de gekozen tactiek de juiste is. Zo zorg je ervoor dat je assets optimaal blijven presteren en houd je de kosten zo laag mogelijk.

Na het implementeren van Reliability Centered Maintenance in jouw organisatie, beschik je over een effectieve onderhoudsstrategie. Je zorgt er voor dat essentiële assets optimaal onderhouden worden voor maximale output tegen minimale kosten.

Verzamel de juiste gegevens voor RCM

Om een effectieve RCM-strategie op te stellen, is het belangrijk dat je inzicht hebt in betrouwbare gegevens over je assets. Alleen zo kan je een goede onderhoudstactiek bepalen voor al je machines en installaties en weet je voor welke assets het loont om Reliability Centered Maintenance in te zetten.

Maar hoe kom je aan betrouwbare gegevens? Door onderhoudssoftware te gebruiken verzamel je automatisch veel gegevens over je assets. Je bouwt bijvoorbeeld een historie op van al het onderhoud en je ziet wanneer en hoe vaak een asset is uitgevallen en wat daarvoor de reden was.

Daarnaast kan je de kosten bijhouden voor onderhoud, materialen, etc. Mede door die informatie kun je berekenen welke onderhoudstactiek het beste is voor iedere asset en of het zin heeft om de conditie bijvoorbeeld continu te meten met sensoren.

Meer weten over onderhoudssoftware?

Ben je benieuwd hoe software jou kan helpen om je onderhoudsproces efficiënter en effectiever te maken? Vraag dan een gratis trial aan van McMain Online. Je kunt deze onderhoudssoftware dan 30 dagen gratis uitproberen. Zo kom je erachter welke voordelen het werken met software jou en je organisatie biedt. Natuurlijk kan je ook contact opnemen voor meer informatie. Dat kan via sales@mcmain.nl of +31(0)431-750 500.