Van ad hoc reparaties naar preventief onderhoud

Overgaan op preventief onderhoud is een veel voorkomende doelstelling van Technische Diensten wanneer zij willen starten met een CMMS. De werkzaamheden vinden vaak ad hoc plaats en het team is dan vooral bezig met brandjes blussen. Dat kan anders vinden zij, en daar zijn wij het mee eens. Maar is preventief werken echt beter dan correctief werken of gaat het om balans tussen beide methodes?

Laten we bij het begin beginnen. Waarom willen Technische Diensten af van dat eerder genoemde brandjes blussen-effect? Eigenlijk is het simpel, want het onderhoud kan niet wachten waardoor de TD van de ene naar de andere storing rent. Dat de staat van de machine bepaalt hoe de monteur aan de slag gaat is het understatement van de eeuw. Wanneer het onderhoud gepland gaat, heerst er namelijk meer rust op de werkvloer.

Wat is preventief onderhoud precies?

Wanneer we kijken naar asset management software zijn er verschillende functies, bijvoorbeeld het werkopdrachtbeheer. Hierin staan alle werkopdrachten die de Technische Dienst moet uitvoeren. Een preventief onderhoudsmodel lijkt op een werkopdracht, maar is het niet. Het is namelijk een blauwdruk van een werkopdracht. Deze maak je eenmalig aan. Wanneer het moment daar is, zet dit model zelf een werkopdracht klaar. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een object een bepaalde meterstand bereikt of wanneer de tijdsinterval van bijvoorbeeld drie maanden voorbij is. Deze triggers kun je zelf instellen bij het aanmaken van je onderhoudsmodel.

Wat jullie team wint met preventief onderhoud

Vaak is er dus de wens om over te stappen op preventief onderhoud. Waarom? Het geeft inzicht in de taken van de monteurs en de voorraad en daarnaast hanteert het team onderhoudsstops. Het preventief werken in asset management software helpt de Technische Dienst met het aanmaken van werkopdrachten op het juiste moment. Jullie weten immers precies wanneer een machine gesmeerd of gecontroleerd moet worden. Door te werken met triggers, verschijnen de werkopdrachten automatisch in jullie takenlijst wanneer actie vereist is. Zo weet jullie technische team precies wanneer zij aan de slag moeten en welk materiaal er voor nodig is. Zo blijft er ook inzicht op de voorraad in het magazijn. 

“Wij hebben een trend die we duidelijk kunnen zien wat betreft onze transportbanden. We hebben 72 transportbanden en wij doen daar nu preventief onderhoud aan. Daarvoor maken we de preventief onderhoudslijsten en de checklists waarmee we het onderhoud controleren. We zien nu al dat het aantal storingen is gehalveerd en vergelijking met vorig jaar, dat is dankzij het preventieve onderhoud.”

– Geo de Bruin, Hoofd Technische Dienst

Ken je machines

Om preventief onderhoud in te zetten, is het van belang dat je de huidige staat van de machines kent. Dit is het nulpunt waarop je het geplande onderhoud baseert. Er is niemand die de installaties beter kent dan de monteurs. Zet daarom jullie kennis in bij het maken van onderhoudsmodellen. Daarnaast is het slim om een doel te koppelen aan deze strategie. De vraag die je kunt stellen om dit doel te bepalen, kan bijvoorbeeld zijn: “wat moet preventief onderhoud opleveren?”. 

Een aantal voorbeelden van doelstellingen zijn:

  • … % minder ongeplande stilstanden
  • Verbeterde levensduur van de machines 
  • Overzicht creëren
  • Verhoogde veiligheid rondom de machines
  • Auditproof werken
  • Minder onderbrekingen van productieprocessen
  • Lagere (onderhouds)kosten
  • Rust en orde op de werkvloer

Dekt preventief onderhoud alles?

Plotselinge storingen zullen blijven bestaan, ook al werk je preventief. Het is wel een feit dat assets langer meegaan en de ongeplande stilstand afneemt als je goed voor de machines zorgt en met geplande stops werkt. Zo heeft de Technische Dienst bij Calduran bijvoorbeeld een trend ontdekt in hun transportbanden. Door de preventieve onderhouds- en checklijsten te hanteren, zijn de storingen gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Door te werken met asset management software dat jullie hierin ondersteunt, verzamel je belangrijke gegevens die daarna gebruikt kunnen worden als bewijslast. Bijvoorbeeld om te beslissen of een installatie vervangen moet worden of welkonderhoud het team moet plegen. Al met al is preventief onderhoud dus onmisbaar, maar het draait uiteindelijk om het vinden van de juiste balans. Het is meer dan oké om correctief te werken, zeker wanneer deze zaken zo klein zijn dat ze geen impact hebben of weinig voorkomen.

Probeer onderhoudssoftware zelf uit
Benieuwd naar de bijdrage van asset management software bij jullie op de werkvloer? Start met onze 30 dagen gratis proefperiode en ontdek het zelf. Daarnaast hebben we een productenboek over McMain Online zodat jullie het doen en laten van de onderhoudssoftware rustig kunnen nalezen.