Regelmatig krijgen wij feedback van gebruikers over hoe we McMain nog verder kunnen verbeteren of uitbreiden. De mogelijkheid om McMain met PowerBI te koppelen was één van de grootste wensen van gebruikers. Iets dat we maar al te goed begrijpen.

Met PowerBI is het namelijk mogelijk om op een eenvoudige manier rapportages samen te stellen en datamodellen te bouwen. Het mooie is dat je hier niet heel veel technische kennis voor nodig hebt.

Eigen data is erg waardevol

Het gebruik van een onderhoudsbeheersysteem creëert veel data. Hoewel al deze gegevens je in eerste instantie misschien overweldigen, kun je er veel interessante informatie uit halen.

Zo kun je, op basis van de verzamelde data, bepaalde processen en werkwijzen optimaliseren. Hierdoor kun je bijvoorbeeld kosten besparen en efficiënter werken. Een veel gebruikte methode voor optimalisatie op basis van data is PDCA:

  • Plan: een verandering of test plannen, met het oog op verbetering;
  • Do: de geplande verandering of test uitvoeren;
  • Check: de resultaten analyseren op basis van de verzamelde data;
  • Act: op basis van de resultaten besluiten om de test wel of niet toe te passen.

Maar je moet dan wel de juiste en meest relevante gegevens kunnen bekijken. Het liefst zonder dat je daar heel lang naar moet zoeken. En laat dat nou juist de kracht van PowerBI zijn.

PowerBI geeft inzicht

Het grote voordeel van PowerBI is dat het software-overstijgend is. Dat wil zeggen dat je verschillende systemen, waaronder McMain Online, kunt koppelen aan een dashboard. Zo kan je dus al je bedrijfsprocessen in één overzicht analyseren.

Door data uit verschillende bronnen te combineren, kun je interessante overzichten creëren. Op basis van deze overzichten, waarbij je bijvoorbeeld gegevens uit een onderhoudsbeheersysteem en een ERP-systeem combineert, kun je beslissingen nemen.

In ons kennisartikel met tips om efficiënt te werken met asset management software staan een aantal KPI’s die je kunt gebruiken om efficiënter te werken.

Je kunt hierbij denken aan:

  • Verlagen van downtime
  • Kostenbesparing
  • Efficiency verhogen

“Eén van onze klanten beheert een groot aantal locaties binnen Nederland. Bij hen speelde de behoefte om in één oogopslag te kunnen zien wat de actuele status is per locatie, in plaats van dit te zien op detailniveau. Door de koppeling met PowerBI is zowel het overzicht als de diepere analyse op de data nu mogelijk.”  

Rowan ter Steege – Business Consultant

Koppeling door Open API

Eerder schreven wij een artikel over de door ons ontwikkelde Open API. Deze Application Programming Interface (API) maakt het mogelijk data uit te wisselen met andere systemen, zoals PowerBI.

PowerBI koppeling McMain Online

De Open API is gratis beschikbaar voor McMain Online gebruikers. De koppeling met PowerBI kan, zonder dat daar al te veel technische kennis voor nodig is, zelf tot stand gebracht worden. Maar uiteraard ondersteunen wij hier ook graag in.

Ga aan de slag met PowerBI

Klaar om aan de slag te gaan en de verbinding te leggen tussen McMain Online en PowerBI? Wij denken graag mee over de KPI’s die getoond moeten worden om zo tot een dashboard te komen waarin de meest wenselijke data visueel inzichtelijk wordt gemaakt. Neem gerust contact met ons op. 

Let op: deze KPI is niet toe te passen op elk type monteur. Een storingsmonteur, bijvoorbeeld, heb je het liefst zo min mogelijk aan het werk. Dat betekent dat er weinig storingen zijn. Zijn wrench time wil je dus zo laag mogelijk hebben.