De impact van de vierde industriële revolutie

In het e-book nemen we je stap voor stap mee in het proces omtrent Predictive Maintenance, maar er is natuurlijk nog veel meer te bespreken over dit onderwerp. Daarom zijn wij online rond de tafel gaan zitten en bespraken wij diverse thema’s rondom dit onderwerp. Het internet staat vol met artikelen over Industry 4.0 en Predictive Maintenance. Maar komt dit overeen met hoe het er nu in de praktijk aan toe gaat? En wat is de impact hiervan?

We hebben deze vierde industriële revolutie opgedeeld in vier verschillende pijlers. Pijlers die allemaal van belang zijn. Daarom nemen wij jullie de aankomende tijd graag mee in de wondere wereld van Predictive Maintenance, Data Science en de rol van de mens. We gaan van start met het eerste onderwerp: Industry 4.0 en de impact hiervan.

De wereld staat niet stil

“In de geschiedenisboeken lazen we over de eerste en tweede industriële revolutie waarbij de stoomtechnologieën, spoorwegen en elektriciteit centraal stonden. Tijdens de derde revolutie stond de digitalisatie centraal. Mensen gingen werken met computers en de eerste automatisering vond plaats met Excellijsten”, vertelt Dion Linthorst. “Dit allemaal met hetzelfde doel: de menselijke fouten eruit halen en de informatie toegankelijker en deelbaar maken. De vooruitgang tussen de derde en de vierde revolutie, zit hem vooral in het stukje Internet of Things, waarin het verbinden van machines met computers en de veranderende rol van de mens een belangrijk element is.” Het grote gegeven waar het omdraait bij de vierde industriële revolutie is het verzamelen van data en welke beslissingen op basis daarvan gemaakt kunnen worden. Kortom, Industry 4.0 staat voor de deur.

“In onze geschiedenisboeken lazen we over stoomtechnologieën, spoorwegen en elektriciteit. Tegenwoordig zijn we bezig met Internet of Things en het verbinden van mens en machine.”

– Dion Linthorst, Junior Consultant

“Daar wil ik graag op inhaken”, start Jos Tiekink zijn verhaal. “Ik hoor van veel mensen dat zij al bezig zijn met OEE, sensoren en Condition Based Maintenance (CMB). Predictive Maintenance is dus zeker niet onbekend binnen de onderhoudswereld. Het grote verschil zit hem in de grootte van het project. Voorheen was het één sensor in één machine, maar dat is aan het veranderen. De kracht van Industry 4.0, en daarmee Predictive Maintenance, ligt namelijk op het combineren van data en technieken en niet alleen het plaatsen van een sensor. Data is er immers altijd al geweest, maar het is nu mogelijk om data in nog veel complexere situaties te combineren en analyseren”, aldus Jos Tiekink. 

Een gesprek tussen de machine en de mens

Al deze nieuwe technologieën binnen de vierde industriële revolutie hebben gevolgen voor de onderhoudswereld. Tekortkomingen in de machines worden al gesignaleerd voordat de schade of storing zichtbaar is. En vervolgens deze visualiseren op een dashboard. Op basis van deze informatie kun je beslissingen maken die passen bij de conditie van de desbetreffende machine.

“Tegenwoordig communiceert altijd alles met elkaar”, voegt Jos Tiekink daar aan toe. “Wat je thuis al merkt, er zijn steeds meer slimme voorwerpen om het leven te vergemakkelijken. Zo werkt het binnen de onderhoudswereld ook. Waar thuis een simpele uitspraak als: “Google, doe de gordijnen dicht”, genoeg is om de gordijnen daadwerkelijk te sluiten, zijn er ook ontwikkelingen gaande in de onderhoudswereld.”

Voorheen hadden machines een geïsoleerd systeem, waardoor machines van bedrijf A en B niet in staat waren met elkaar of extern te communiceren. Dat is op de dag van vandaag niet meer voor te stellen. Door actief gebruik te maken van de data en voorspellingen die uit deze nieuwe manier van werken voortkomen, is iedereen in staat om optimaal gebruik te maken van hun assets.

“Elk bedrijf dat onderhoud uitvoert, is geschikt voor predictive maintenance. Openstaan voor veranderingen en nieuwe technieken is wel van essentieel belang. Als de betrokken partijen voorstander zijn van nieuwe ontwikkelingen; is de kans van slagen groter.”

– Jos Tiekink, Managing Director

De kracht van Predictive Maintenance

Het voordeel van Predictive Maintenance is dat je het op vele manieren kunt inzetten. Bijvoorbeeld bij het inzetten van het laaghangend fruit, zoals betere personeelsplanning. Of pak het groter aan en ga voor de “grote winst”, zoals geldbesparing, minder stilstand en optimale technische beschikbaarheid.

Er kunnen nog vele stappen gezet worden in de deze industriële revolutie om deze uit te spelen. De uitdaging ligt hem in het feit dat het algoritme de juiste analyses verzorgt. Het algoritme geeft aan wanneer hij denkt dat er iets verkeerd gaat en dat gaat de mens dan controleren. Zo kun je stap voor stap deze ontwikkeling binnen Predictive Maintenance finetunen en het algoritme bijstellen. Zo kom je uiteindelijk bij een goed getraind algoritme die vertelt wanneer het de verkeerde kant opgaat, zodat jij tijdig kunt bijsturen.

Wat betekent Industry 4.0 voor jullie?

We kunnen dus stellen dat de onderhoudswereld langzaamaan aan het veranderen is. Niet alleen de machines worden complexer, ook het beeld op de fabrieken verandert. Termen als light out factory of een digitale versie van jullie fabriekshal passeren de revue. En dat in het eigen tempo van jullie organisatie. Gelukkig is dat geen probleem, want deze revolutie is nog niet uitgespeeld. Toch zullen we op den duur mee moeten gaan met de nieuwe ontwikkelingen van Industry 4.0 en wat voor invloed dit heeft op jullie organisatie. 

Deze toenemende intelligentie van machines en fabrieken resulteert daarentegen wel in complexere systemen. Dit betekent dat het nóg belangrijker wordt om al onze kennis digitaal vast te leggen en gebruikersvriendelijke interfaces te ontwikkelen. Daarnaast maakt het je bewust van de impact op de wereld. We kunnen er immers niet meer onderuit, we zullen allemaal een steentje moeten bijdragen om groener te gaan leven. En daar voegt deze revolutie groots aan bij. We kunnen daadwerkelijk inzicht creëren in de hoeveelheid energie die wordt gebruikt”, sluit Jos Tiekink af.

“We kunnen er immers niet meer onderuit, we zullen allemaal een steentje moeten bijdragen om groener te gaan leven.”

– Jos Tiekink, Managing Director

Alsjeblieft, dé blauwdruk voor Predictive Maintenance

In het e-book kun je alles lezen over hoe je van start gaat met Predictive Maintenance en geven we een online invulbaar PDF mee om zelf een business case op te stellen.

Meer lezen over Industrie 4.0
Rond de tafel #2: “Is Predictive Maintenance de stap en het risico waard?”
Rond de tafel #3: “Een ode aan de algoritmes of is het nog te vroeg?”
Rond de tafel #4: “Verlies de mens niet uit het oog.”