Een goed set KPI’s, wat betekent dat voor jou?
26 juni 2019

Een goed set KPI’s, wat betekent dat voor jou?

Doelstellingen zijn een belangrijk onderdeel wanneer we het hebben over groei en ontwikkeling. Elke organisatie heeft zijn eigen doelen, maar kunnen organisaties ook overlap hebben? Vanuit dit oogpunt gingen wij samen met Windesheim Zwolle kijken hoe Kritieke Prestatie Indicatoren, oftwel KPI’s, zich in de onderhoudswereld verhouden. Want welke KPI’s zijn nou interessant voor de McMain gebruikers?

De Maintenance Managers gaven tijdens de interviews aan dat zij inzicht willen in eigen prestaties en dat snappen wij! In één opslag zien hoe jij er real-time voor staat, is een grote verrijking voor elke gebruiker. Het is bekend dat KPI’s gemakkelijke maatstaven zijn binnen de ICT-wereld. De vraag was hoe KPI’s zich verwijzen in de wereld van het onderhoud?

Wat zijn KPI’s?

Een KPI is de prestatie-indicator die binnen organisaties wordt gehanteerd om successen te boeken. Met deze doelstellingen kan een organisatie meten of de doelen zijn behaald. Daarnaast is het belangrijk dat een KPI herkenbaar, simpel en rechtstreeks verbonden is met het proces. KPI’s kunnen gaan over de aantallen van nieuwe klanten, gemiddelde implementatietijd, maar ook over de bezettingsgraad van een machine. 

De meest gebruikte onderhoud KPI’s

Elke organisatie steekt anders in elkaar en daarmee de KPI’s ook, maar er zijn ook gebieden die met elkaar overlappen. Succes, optimalisatie en effectief werken zijn onderwerpen waar elke organisatie stappen in wilt zetten. Uit onderzoek is gebleken dat er voor ongeveer 60% een algemeen set KPI’s opgesteld kan worden. Maar welke zijn dit dan? Hieronder een greep uit veel gebruikte KPI’s volgens het onderzoek:

  • Percentage preventief versus correctief werken
  • Onderhoudskosten per installatie of afdeling
  • Percentage gebruikt budget per jaar
  • Aantal WO’s over streefdatum
  • Percentage storingen per installatie

Aan de slag met KPI’s!

Uit exploratief onderzoek is gebleken dat het slim is om met dashboards, ToDo’s, rapportages en trends te werken. McMain heeft daarvoor een breed aanbod aan diverse triggers die aan of uitgezet kunnen worden en in te richten zijn per functie. Het grootste voordeel hiervan is dat je op tijd een signaal ontvangt en hier zelf niet meer over na hoeft te denken. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Op tijd een signaal krijgen bij dreigende overschrijding van uren en en budgetten
  • Contracten die binnenkort aflopen of de opzegtermijn naderen
  • Werkopdrachten met een hoge prioriteit die een dag over tijd zijn
  • Kritische artikelen die dreigen onder voorraad te komen
  • Uitleenregistraties over die over tijd zijn

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe McMain kan helpen jouw KPI’s vast te stellen? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling sales op het telefoonnummer 0341 – 750 500 of per e-mail via sales@mcmain.nl.