KPI’s bepalen voor jullie organisatie

Doelstellingen zijn een belangrijk onderdeel wanneer we het hebben over groei en ontwikkeling. Elke organisatie heeft zijn eigen doelen, maar kunnen organisaties ook overlap hebben? Vanuit dit oogpunt gingen wij samen met Windesheim Zwolle kijken hoe Kritieke Prestatie Indicatoren, oftwel KPI’s, zich in de onderhoudswereld verhouden. Want welke KPI’s zijn nou interessant voor de McMain gebruikers?

De Maintenance Managers gaven tijdens de interviews aan dat zij inzicht willen in eigen prestaties en dat snappen wij. In één opslag zien hoe jullie er real-time voor staat, is een grote verrijking voor elke gebruiker. Het is bekend dat KPI’s gemakkelijke en goede maatstaven zijn binnen de ICT-wereld. Maar hoe houden zij zich stand wanneer we het hebben over onderhoud. Daarom doken wij in de materie samen met de vraag hoe KPI’s zich staande houden in de wereld van het onderhoud.

Successen boeken met doelstellingen

Een KPI is de prestatie-indicator die binnen organisaties wordt gehanteerd om successen te boeken. Met deze doelstellingen kan een organisatie meten of de doelen zijn behaald. Daarnaast is het belangrijk een KPI herkenbaar, simpel en rechtstreeks te verbinden aan het proces. KPI’s kunnen gaan over de aantallen van nieuwe klanten, gemiddelde implementatietijd, maar ook over de bezettingsgraad van een machine. 

De meest gebruikte onderhoud KPI’s

Elke organisatie steekt anders in elkaar en daarmee de KPI’s ook, maar er zijn ook gebieden die met elkaar overlappen. Succes, optimalisatie en effectief werken zijn onderwerpen waar elke organisatie stappen in wilt zetten en natuurlijk het liefst met succes. Uit onderzoek is gebleken dat er voor ongeveer 60% een algemeen set KPI’s opgesteld kan worden. Maar welke zijn dit dan? Hieronder een greep uit veel gebruikte KPI’s volgens het onderzoek:

  • Percentage preventief versus correctief werken
  • Onderhoudskosten per installatie of afdeling
  • Percentage gebruikt budget per jaar
  • Aantal WO’s over streefdatum
  • Percentage storingen per installatie

Dashboards, trends en rapportages

Uit exploratief onderzoek is gebleken dat het slim is om met dashboards, ToDo’s, rapportages en trends te werken. McMain heeft daarvoor een breed aanbod aan diverse triggers die aan of uitgezet kunnen worden en in te richten zijn per functie. Het grootste voordeel hiervan is dat je op tijd een signaal ontvangt en hier zelf niet meer over na hoeft te denken. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Op tijd een signaal krijgen bij dreigende overschrijding van uren en en budgetten
  • Contracten die binnenkort aflopen of de opzegtermijn naderen
  • Werkopdrachten met een hoge prioriteit die een dag over tijd zijn
  • Kritische artikelen die dreigen onder voorraad te komen
  • Uitleenregistraties over die over tijd zijn

Meer weten?
Worden jullie enthousiast van het idee om te werken met KPI’s of zijn jullie benieuwd naar onze software? Dat kan! Start gratis de trial versie van McMain Online en ervaar zelf de voordelen. Liever meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op via sales@mcmain.nl of bel naar 0341 – 750 500.