De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. De AVG verplicht organisaties, organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Dit betekent dat uw en onze organisatie op 25 mei 2018 AVG-proof moet zijn. Middels dit nieuwsbericht maken wij alle wijzigingen bekend die McMain heeft doorgevoerd omtrent de AVG-wetgeving.

McMain AVG-Policy & Support

Uw support-aanvragen, SLA overeenkomsten en gegevens wisselingen met het McMain-team worden per omgaande conform de nieuwe privacy regelgeving verwerkt. Twijfelt u of uw organisatie zich conformeert aan de nieuwe AVG-voorwaarden binnen uw McMain software? Wij kunnen verschillende aanpassing voor uw organisatie verzorgen, denk hierbij aan:

  • Aanpassen interfaces met privacy gevoelige informatie
  • Afschermen specifieke (personeels)informatie door het aanpassen van autorisaties of scherm-toegang

Voor meer informatie: support@mcmain.nl of bel 0341- 750 500.

Nieuw! McMain versie 4.8 – AVG proof

Met het McMain-team hebben we de software, zowel Maintenance Management als Field Service tegen het licht gehouden. In het teken van de verbeterde beveiliging hebben we onze software aangepast, waarbij privacy en beveiliging voorop staat.
Zo hebben we o.a. gewerkt aan de authenticatie van onze software en is AVG leidend op onze roadmap. Dit heeft geresulteerd in onze nieuwe versie: McMain 4.8 en staat vanaf 1 mei voor uw organisatie klaar. Onder andere de volgende features zijn toegevoegd of aangepast:

  • Encryptie van privacy gevoelige informatie
  • Afschermen personeelsinformatie
  • Aanpassing urenverantwoording t.b.v. profilering uren-historie
  • Tools voor minimalisatie datatoegang
  • Tools voor data export/import en gebruik back-ups

Stap nu eenvoudig over
Wilt u in één update verzekerd zijn van een veilige dataverwerking binnen McMain software? Stap dan eenvoudig over naar onze nieuwe versie 4.8. Voor meer informatie: support@mcmain.nl of bel 0341- 750 500.