Als Maintenance Manager of Hoofd Technische Dienst is het jouw verantwoordelijkheid om assets optimaal te laten presteren. Met de juiste onderhoudsstrategie zorg je voor een zo hoog mogelijke uptime en maximale levensduur van je assets. Het onderhouden van assets is dus belangrijk, maar hoe bepaal je het juiste moment om dat uit te voeren?

Je hebt geen oneindige voorraad aan mensen, tijd of geld tot je beschikking. Daarom moet je goed nadenken over hoe je de middelen die je wél tot je beschikking hebt, in kunt zetten om ervoor te zorgen dat je assets maximaal presteren.

Risicoanalyse voor onderhoud

De meest geschikte onderhoudsstrategie voor een asset hangt af van verschillende factoren. In welke levenscyclusfase bevindt een asset zich, hoe kritiek is de asset en welke middelen zijn beschikbaar? Door het uitvoeren van een risicoanalyse waarbij je deze factoren meeneemt, kan je de beste onderhoudsstrategie voor je assets bepalen.

Voer de volgende stappen uit om een risicoanalyse van je assets te maken en zo tot de meest geschikte onderhoudsstrategie te komen:

 1. Bepaal welke assets je wilt analyseren en breng hun structuur in kaart.
 2. Bepaal de bedrijfsdoelstellingen en de relevante risicocriteria. Enkele voorbeelden hiervan: veiligheid, milieu, reparatietijd, kosten en derving.
 3. Stel op basis van deze informatie een risicomatrix op. Zie onderstaand een voorbeeld van zo’n matrix:
Kans dat asset uitvalt
Zeer kleinKleinRedelijkGrootZeer groot
Effect van uitvallen assetMinimaal
Beperkt
Redelijk
Groot
Zeer groot
Enorm

Op basis van de resultaten uit de risicoanalyse kan je voor elke asset de meest geschikte onderhoudsstrategie bepalen. Voor een asset waarbij het uitvallen een groot effect heeft, of dat nou op het gebied van veiligheid of kosten is, wil je de kans daarop tot een minimum beperken. Omgekeerd geldt dat je je kostbare tijd en budget niet wilt besteden aan een asset waarvan het effect van uitvallen minimaal is.

Onderhoudsstrategie kiezen

Naar aanleiding van de uitkomsten uit de risicoanalyse kan je ervoor kiezen om gebruiksduurafhankelijk onderhoud (GAO), toestandsafhankelijk onderhoud (TAO) of storingsafhankelijk onderhoud (SAO) in te zetten. Om te weten welke aanpak je wanneer in moet zetten, is het van belang om de voor- en nadelen van deze strategieën te kennen.

Gebruiksduurafhankelijk onderhoud (GAO)

Bij deze strategie wordt onderhoud gepland op basis van de verwachte gebruiksduur van een asset. Na een vast tijdsinterval of een bepaald aantal omwentelingen of kilometers die een asset heeft gemaakt wordt er onderhoud uitgevoerd. Als het, op basis van de verwachte levensduur, tijd is om een asset of onderdeel te vervangen, gebeurt dat ook bij GAO. Ook als het onderdeel nog geen gebreken of storingen vertoont.

VoordelenNadelen
Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de asset.Als de asset in goede staat verkeert, is onderhoud niet altijd nodig.
Kleine kans op ongeplande stilstand doordat storingen worden voorkomen.Wanneer de asset uitvalt vóór het moment van onderhoud leidt dit tot ongeplande stilstand.
Verminderde kans op ongevallen en schade aan de asset.Onnodige kosten doordat onderhoud soms te vaak wordt uitgevoerd.

Toestandsafhankelijk onderhoud (TAO)

Deze onderhoudsstrategie gaat uit van de huidige conditie van een onderdeel of asset. Door middel van sensoren is het mogelijk om de conditie realtime te monitoren. Zodra een waarde buiten een vooraf gedefinieerd bereik valt, geeft de sensor een waarschuwing. Dat is het moment dat er onderhoud wordt uitgevoerd. Dit kan zowel voor als na het verstrijken van de verwachte gebruiksduur zijn.

VoordelenNadelen
Langere levensduur van de asset omdat onderhoud pas wordt uitgevoerd als het nodig is.Mochten de sensoren onnauwkeurige meldingen geven, dan kan dit leiden tot ongeplande uitval of onnodige stilstand.
Minimale kans op ongeplande stilstand doordat potentiële storingen worden ontdekt voordat ze optreden.In beide gevallen zal dit automatisch leiden tot hogere kosten of gederfde inkomsten.
De betrouwbaarheid van assets is zeer hoog omdat de kans op onverwachte uitval nihil is.Het aanschaffen van sensoren vraagt een investering.

Storingsafhankelijk onderhoud (SAO)

In tegenstelling tot de eerder genoemde strategieën gaat SAO uit van de maximale levensduur. Dat wil zeggen tot het moment dat een onderdeel of asset uitvalt. Onderhoud wordt uitgevoerd nadat een storing of defect heeft plaatsgevonden. In tegenstelling tot GAO of TAO, is SAO een reactieve onderhoudsstrategie. Het wachten totdat er een defect heeft plaatsgevonden leidt in alle gevallen tot ongeplande stilstand.

VoordelenNadelen
Minimale kosten omdat onderhoud alleen maar uitgevoerd wordt als dat nodig is.Asset kan langer stilstaan dan gepland als vervangende onderdelen niet snel beschikbaar zijn.
Geen onnodige stilstand van assets omdat onderhoud alleen aan het eind van de levensduur uitgevoerd wordt.Langdurige stilstand kan negatieve gevolgen hebben voor kosten of veiligheid.
Er hoeft geen capaciteit van het onderhoudsteam vrijgemaakt te worden voor gepland onderhoud.Veel ongeplande reparaties aan dezelfde asset leiden tot hoge kosten.

Onderhoud registreren

Nu je weet welke onderhoudsstrategie je voor je assets gaat toepassen, is het belangrijk om dit vast te leggen. Behalve de strategie, wil je ook vastleggen wanneer er onderhoud aan een asset is uitgevoerd en wat de reden voor elke onderhoudsbeurt was. Deze informatie kan je op een later moment namelijk analyseren. Op basis daarvan kan je beslissingen nemen over welke middelen je waar voor inzet of wat het beste moment is om een asset te vervangen.

Onderhoudssoftware maakt het je makkelijk doordat je al deze informatie automatisch per asset verzamelt. Op het moment dat een monteur een werkopdracht uitvoert en gereedmeldt, wordt alle informatie, inclusief notities, afbeeldingen, etc. bij de asset opgeslagen. Welke strategie je ook gekozen hebt, onderhoudssoftware geeft je de inzichten die je nodig hebt voor succesvol onderhoudsbeheer.

Cover Moeiteloos Maintenance Management

Benieuwd hoe jij controle krijgt over je onderhoud?

Vraag onze gratis gids voor stressvrij onderhoudsbeheer aan: ‘Moeiteloos Maintenance Management’

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De voordelen van software voor GAO, TAO en SAO

Per onderhoudsstrategie lichten we de voordelen die software kan bieden graag even voor je uit:

Voor gebruiksduurafhankelijk onderhoud (GAO)

 • Planning
  Met onderhoudssoftware plan je heel gemakkelijk werkopdrachten in voor monteurs. Als je een preventief onderhoudsmodel hebt aangemaakt op basis van bijvoorbeeld een vast tijdsinterval, creëert de software automatisch een werkopdracht. Op het planbord zie je direct welke medewerker ruimte heeft om deze taak uit te voeren. Vervolgens plan je deze gemakkelijk in door deze op het planbord te slepen.
 • Gegevensregistratie
  Doordat je alle gegevens over onderhoudsbeurten en inspectierondes gemakkelijk registreert en terugvindt in de software, kan je deze data analyseren. Op basis daarvan kan je beslissen om het onderhoudsinterval van een asset aan te passen omdat dit vaker of juist minder vaak nodig is.

Voor toestandsafhankelijk onderhoud (TAO)

 • Sensordata koppelen
  Het is mogelijk om de gegevens die sensoren registreren, te koppelen aan onderhoudssoftware. Wanneer je dat doet, worden meldingen automatisch doorgezet. Zo wordt je dus direct gewaarschuwd als het tijd wordt een onderdeel te vervangen. Het voordeel hiervan is dat de asset nog niet stilstaat en dat je tijd hebt om onderdelen te bestellen, indien nodig, en het onderhoud in te plannen.
 • Voorspellende analyses
  Door te kijken naar sensordata is het mogelijk om te voorspellen wanneer een asset waarschijnlijk uit zal vallen. Op basis van deze informatie kan je onderhoud op het juiste moment uit gaan voeren. Zo voorkom je niet alleen onnodige stilstand, maar ook het onverwacht uitvallen van een asset.

Voor storingsafhankelijk onderhoud (SAO)

 • Snel reageren op storingen
  Wanneer er een melding binnenkomt over een storing, kan je met onderhoudssoftware snel zien welke monteur tijd heeft om deze op te lossen. Daardoor kan je de binnengekomen storing direct omzetten in een werkopdracht en toewijzen aan een monteur. Zo blijft de stilstandtijd zo kort mogelijk.
 • Onderhoudshistorie bekijken
  Als je de onderhoudshistorie van een asset in de software analyseert, kan je patronen ontdekken. Deze informatie stelt je in staat om preventieve maatregelen te nemen om uitval in de toekomst te voorkomen. Zo kan je beslissen om een asset te vervangen, of om een preventief onderhoudsmodel op te stellen.

Zelf aan de slag met onderhoudssoftware?

Wil je na het lezen van dit artikel zelf aan de slag met software om jouw gekozen onderhoudsstrategieën efficiënt uit te voeren? Dan kan met de gratis 30 dagen trial van McMain Online. Je krijgt dan toegang tot alle functionaliteiten van de software zodat je deze zelf kunt uitproberen. Heb je hier vragen over of wil je meer weten over digitaal onderhoudsbeheer? Neem dan contact met ons op via +31(0)341-750 500 of sales@mcmain.nl. We staan voor je klaar!