Het juiste werk op het juiste moment

Door een onderhoudsplanning te gebruiken binnen je organisatie zorg je ervoor dat het juiste werk op het juiste moment wordt uitgevoerd. In deze planning kan bijvoorbeeld het gereedschap en de mankrachten worden meegenomen. Zo weet het personeel exact met welke taak zij aan de slag kunnen gaan. Een planning draagt bij aan het bereiken van betrouwbaarheid binnen de organisatie, maar waarom is het zo belangrijk? Wij leggen je uit waarom betrouwbaarheid en het plannen van onderhoud van groot belang is!

Bedrijven die goed presteren, voeren de basisvaardigheden goed uit. Eén van deze vaardigheden is planning. Diverse studies laten zien dat door gebruik te maken van een planning kan de productiviteit groeien. Ontwikkeling is key, want deze productiviteit kan blijven groeien met het doorontwikkelen van de planning.

Oplossing voor tekort technisch personeel

Hoe kan je je productiviteit verhogen als de vraag naar technisch personeel blijft groeien? Ondanks deze groeiende vraag kan je als organisatie diverse stappen zetten om je Technische Dienst op orde te houden. Eén van de stappen is het implementeren van het grafisch planbord. Door gebruik te maken van een passende planning groeit de efficiëntie: meer uitgevoerd werk met minder resources!  

Vier elementen van de onderhoudsplanning

Voorbereiding is het halve werk. Door de voorbereiding goed uit te voeren kan de Technische Dienst zonder vertraging en onduidelijkheid aan de slag. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle materialen, werkinstructies en gereedschappen aanwezig zijn. Er kan dus worden gesteld dat een onderhoudsplanning bijdraagt aan effectiviteit en efficiëntie. Door op een preventieve manier te werken zal het personeel minder gefrustreerd zijn en dat is naast een verhoogde productiviteit een belangrijk aspect van de werkomstandigheden. Wanneer je een planning maakt is het belangrijk om vier elementen in gedachten te houden:

  • Wat moet de Technische Dienst doen?
  • Hoe moet de Technische Dienst dit doen?
  • Wie gaat de taak uitvoeren?
  • Wanneer vindt de taak plaats?

Industrie 4.0

Wil je nog meer stappen zetten in het plannen van onderhoud? In juli hebben wij samen met Factory4Future een nieuw product gelanceerd om Industry 4.0 te introduceren binnen onze software. Door gebruik te maken van sensoren in de organisatie kan er op een eenvoudige manier data worden verzameld om per installatie te analyseren welk onderhoud er nodig is. Zo kun je nóg beter gaan plannen!

Meer weten?
Wil je graag stappen zetten binnen jouw organisatie met een onderhoudsplanning of zelfs aan de slag gaan met sensoren voor installatiespecifiek onderhoud? Dan helpen wij natuurlijk graag! Neem contact met ons op via 0341 – 750 500 of mail naar info@mcmain.nl voor meer informatie!