Veilig, schoon en efficiënt voedsel produceren

Afgelopen dinsdag, 31 oktober 2017, werd voor de eerste keer in Nederland het Jaarcongres Food Engineering georganiseerd in Media Plaza te Utrecht voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De focus lag op veilig voedsel: hoe kan men veilig, schoon en efficiënt voedsel produceren?

McMain Software was samen met Seafood Parlevliet uitgenodigd om een lezing te geven. Deze lezing besprak de deelname van onderhoud in het veilig voedsel proces. Daarnaast gaf het meer inzicht hoe informatietechnologie de voedselveiligheid waarborgt en kosten bespaart.

Veilig voedsel garanderen

De laatste jaren staat voedselveiligheid hoog op de agenda bij de Rijksoverheid. De consument mag immers niet ziek worden van voedingsmiddelen die bedrijven maken. Door de doemscenario’s, zoals diverse epidemieën en voedselschandalen, die zich in de afgelopen jaren hebben voltrokken, is de wet- en regelgeving terecht strenger geworden. Hierdoor krijgt elk productiebedrijf of serviceorganisatie in toenemende mate te maken met audits.

De essentiële factor bij audits is het leveren van de juiste en volledige informatie. In de eerste plaats informatie over welke risico’s onderkend zijn. In de tweede plaats informatie over welke maatregelen getroffen zijn. Ten slotte informatie over het borgen van deze maatregelen. Met andere woorden, alles draait om het bewijs van uitvoering. Het risico van onoverzichtelijke en/of onvolledige informatie kan leiden tot het tekortschieten bij een audit. Met als mogelijk gevolg: extra kosten, kans op boetes, klant- / omzetverlies, imago schade of zelfs bevel tot sluiting. Kortom, het probleemloos doorstaan van audits is niet alleen noodzaak; het kan ook uw marktpositie beïnvloeden.

Hoe informatietechnologie de voedselveiligheid waarborgt en kosten bespaart

Voedselveiligheid is een factor die constant bewaakt moet worden. Een storing op een asset kan desastreuze gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het Mars incident, waarin plastic in het product werd gevonden. Het plastic kwam vermoedelijk van een dop van een chocoladepijpleiding, die bij onderhoud in de chocoladestroom is gevallen en vermalen (Bron: NRC).

Digitalisering van deze historie van incidenten biedt zowel intern als tijdens audits inzicht; waarop desgewenst geanticipeerd kan worden. Hiermee vergroot u de grip op het machinepark en de veiligheid van de productielijn. Door alle informatie digitaal te registreren heeft u direct verschillende voordelen:

  • Beschikbaarheid actuele gegevens op alle relevante niveaus
  • Historie kan eenvoudig getoond worden
  • Inzoomen op specifieke data, bijvoorbeeld bij steekproeven
  • Onderliggende documenten tonen (vergunningen, protocollen)
  • Beschikbaarheid juiste mensen en kwalificaties

De verschillende McMain-modules borgen de elementen die nodig zijn om een goede audit te kunnen doorstaan. Door de modulaire opzet kan McMain software eenvoudig aansluiten bij uw bedrijfsprocessen. Hierdoor kunt u snel, veilig, aan de slag. McMain software biedt flexibele ondersteuning bij onder andere: BRC, IFS, HACCP, FSSC 22000, ISO 22000.

Voorkom schijnveiligheid

1 miljoen euro begrootte Seafood Parlevliet jaarlijks voor het uitvoeren van conventioneel onderhoud aan hun productielijnen. Het doel: optimale leverbetrouwbaarheid, een zo hoog mogelijk rendement op alle lijnen en geen ongewenste stilstand. Hoewel ze hierin al die jaren zijn geslaagd, bleek het onderhoud dat ze jarenlang uitvoerden één grote ‘black box’ te zijn. Met veel inventiviteit bedachten de medewerkers steeds weer creatieve oplossingen om aan hun leververplichtingen te voldoen. Tijdens een audit voor de FSSC 22000-certificering bleek dit systeem niet meer afdoende te zijn. Dit betekende dat er een alternatief moest komen. De SaaS-oplossing van McMain bood uitkomst.

Meer weten?
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op via sales@mcmain.nl of telefonisch via 0341 – 750501. Voor meer informatie, kijk op mcmain.nl/sector/food-feed