Aantoonbaar maken dat jullie veilig werken

Als organisatie ontkom je er bijna niet meer aan: de eisen van de overheid omtrent de wetgeving voor de werknemersveiligheid. Zij stellen steeds strengere eisen aan de veilige uitvoer van werkzaamheden en het toezicht op de veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Om deze reden zijn keuringen zoals NEN 3140 in het leven geroepen: maak het aantoonbaar dat je veilig werkt. Om al deze registraties op een simpele manier opslaan, is McMain Online uitgebreid met een NEN 3140 module.

Zoals vele van jullie weten, is NEN 3140 een methode om aan deze eisen een invulling te geven. NEN 3140 helpt om incidenten zoals brand, letselongevallen en uitval van productie te voorkomen. Mocht er toch een incident plaatsvinden, moet je kunnen aantonen dat alle maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. Om de veiligheid te kunnen waarborgen zullen elektrische arbeidsmiddelen gekeurd worden op verschillende factoren, zoals piekstroom, stressbelasting en weerstandwaarde.

NEN3140 in McMain Online

McMain Online is uitgebreid met een module voor de NEN3140 testen, dit in combinatie met de SafetyPAT 3140.  Dankzij deze uitbreiding is het nu mogelijk om in een NEN3140 keuring uit te voeren en bij te houden. Met deze module is het mogelijk de volgende gegevens te registreren in McMain Online: 

 • De metingen die uitgevoerd zijn
 • De opdrachtgevers, bijvoorbeeld het bedrijf
 • De vestigingen
 • De sub-locaties
 • Per object of de volgende elementen getest moeten worden:
  • Unieke NEN tag ID
  • Vestiging voor het testen
  • Sub locatie voor het testen
  • Testcode
  • Interval van testen
  • Datum laatste test
  • Datum volgende test
  • Of die goedgekeurd is
  • Laatste test ID

De voordelen van een NEN 3140 module

Als werkgever heb je de zorgplicht naar de werknemers voor een veilige werkomgeving. De arbeidsinspectie is belast met de controle hierop en hanteert de NEN 3140 bij zijn beoordeling. Met deze keuring dient de organisatie aan te tonen dat er voldoende inspecties en herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd voor:

 • Elektrisch materieel
 • Ge├»soleerd handgereedschap
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Verplaatsbare leidingen

Ook worden er eisen gesteld aan de administratie en registratie van de meetgegevens en het gebruik van meetprotocollen.

Het uitvoeren van een keuring

Het testen van een NEN3140 keuring heeft een vaste werkwijze die elke keer opnieuw uitgevoerd kan worden. Om deze testen uit te voeren zijn er verschillende hulpmiddelen nodig, namelijk de PAT tester en de PAT manager.

Voordat er daadwerkelijk testmetingen kunnen worden uitgevoerd, moet de data worden klaargezet in McMain. Denk hierbij aan de objecten en overige data zoals vestigingen, sub-locaties en opdrachtgevers. De volgende stap draait om communicatie tussen de verschillende hulpmiddelen, want de aangemaakte data moet zowel op de PAT manager als in de PAT tester bekend zijn. Wanneer de koppelingen zijn gelegd, kunnen de testen worden uitgevoerd op de arbeidsmiddelen. Om de uitkomsten van de test in McMain te krijgen, moet draaien tussen McMain en de manager. Zo staat alle benodigde data aan het eind van de rit in McMain.

Zelf aan de slag?
Wil je zelf ervaren hoe het is om aan de slag te gaan met onderhoudssoftware van McMain? Start gratis de trialversie van McMain Online en probeer het zelf uit. Toch liever meer informatie over de NEN3140 module? Neem dan vrijblijvend contact op via sales@mcmain.nl of 0341 – 750 500.