Universiteit Utrecht 

“Door McMain is onze effectiviteit met 25% gestegen”

De Bètafaculteit van de Universiteit Utrecht bestaat uit verschillende departementen zoals natuurkunde, biologie, scheikunde, wiskunde, farmaceutische wetenschappen en informatica. Hier zijn verschillende laboratoria waar onderwijs en onderzoek wordt uitgevoerd waarbij verschillende apparatuur nodig is. De Technische ondersteuning van de Bètafaculteit wordt verzorgd door de afdeling Instrumentatie en ondersteunt de verschillende departementen op technisch gebied.

Het doel is om de wetenschappelijke en standaard apparatuur zo goed mogelijk te ontwikkelen, realiseren en te onderhouden zodat het onderzoek en onderwijs doorgang kan vinden. Peter de Graaf, teamleider van de glasinstrumentmakerij en Service en Onderhoud vertelt over zijn ervaringen met McMain Software binnen de Bètafaculteit.  

De achtergrond van onderhoudssoftware

“Weet je, Iris”,  begint hij zijn verhaal, “de reden waarom wij onderhoudssoftware hebben, ligt bij de historie. Het was eerst zo dat iedereen voor een andere faculteit werkte. De Bètafaculteit bestaat nu uit zes verschillende departementen. In het verleden hadden al deze departementen hun eigen ondersteuning. Nu het geclusterd is, is er behoefte ontstaan aan een managementprogramma. Uren, werkorders en keuringen. Het was zo dat de één het in Excel bijhield en de tweede had weer een ander systeem. Kortom, uniformiteit en alles op één plek verzamelen is de reden dat we voor McMain hebben gekozen.”

“We werken zeker 25% effectiever over het algemeen. Hierdoor hebben we meer productie en dit komt omdat we inzicht hebben.”

Effectief werken met McMain

“McMain werd in het begin ingezet voor instrumentatie, want daar doen wij dienstverlening en dat moet doorberekend worden. We moeten uren registreren, materiaal doorberekenen, NEN-keuringen doen en werkorders beheren. Ik ben enthousiast over McMain. Het is nu zelfs zo dat de afdeling uitleenbeheer met de software werkt, want zij hebben de uitleenbeheer module aangeschaft. Zo kunnen we apparatuur gaan uitlenen voor verschillende afdelingen of gebruikers. Dat willen we verder uitbreiden. Dat houdt dan ook in dat we meer gebruikers krijgen en dat het groepje groter gaat worden. Er werken nu ongeveer 20 mensen in McMain en dat moeten er meer worden. Dat is mijn idee.”

Even denkt hij na wanneer de vraag wordt gesteld wat onderhoudssoftware oplevert. “Als we nu kijken wat het werken met McMain heeft opgeleverd is dat vooral de effectiviteit. We werken zeker 25% effectiever over het algemeen. Hierdoor hebben we meer productie en dit komt omdat we inzicht hebben. We weten wat mensen doen, hoelang en waarom. Dan kan je mensen anders inzetten, bepaalde functie-eisen opstellen. Zo zorgen we ervoor dat er geen tijd verloren gaat.”

“Als onze vaste consultant hier is, ontstaat er vaak een idee hoe we de processen met software nog efficiënter kunnen inzetten.”

Samenwerking en start

“Bij McMain is het zo dat je een basisprogramma koopt dat werkt en dat je dan naar behoefte kan uitbreiden. Het is geen kant-en-klaar programma dat je koopt want je kan er altijd een module aanhangen als je dat wilt. Jullie kunnen de software met weinig inspanning custom made maken voor specifieke gebruikers. Dat is mooi! Het levert inzicht in de bedrijfsprocessen en dat heeft invloed op de productie omdat je kan acteren op de gebeurtenissen.”

Toekomst met McMain Software

“McMain is een leuk en open bedrijf. De mensen die er werken zijn er deskundig. Wij worden altijd geholpen en geadviseerd waarom iets wel of niet kan. De samenwerking gaat altijd goed en zoals ik zei willen we graag uitbreiden met uitleenbeheer en objectregistratie. Als onze vaste consultant hier is, ontstaat er vaak een idee hoe we de processen met software nog efficiënter kunnen inzetten. Het team van McMain denkt altijd met ons mee over verbetermogelijkheden.”

Meer weten?
Wil je meer weten over de module Uitleen- en Gereedschapsbeheer en wat wij hierin kunnen betekenen? Start gratis de trialversie van McMain Online en probeer het zelf uit of neem vrijblijvend contact op via sales@mcmain.nl of 0341 – 750 500.